slider0
slider1
slider3

» Rijopleiding BE

BE-rijbewijs

Indien je het aanhangrijbewijs wilt behalen, neem dan contact op voor een afspraak. De instructeur kan dan bekijken hoeveel lessen je waarschijnlijk nodig hebt en aan de hand daarvan kan het examen ingepland worden.

Wanneer heeft u een BE-rijbewijs nodig?

Is de toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer dan 750 kg?

Nee => Rijbewijs B
Ja =>

Is de toegestane maximum massa van de aanhangwagen inclusief laadvermogen meer dan ledige massa van het trekkende voertuig?

Ja => Rijbewijs BE
Nee =>

Is de toegestane maximum massa van de auto + aanhangwagen meer dan 3500 kg?

Ja => Rijbewijs BE
Nee => Rijbewijs B

(let op! Het laadvermogen staat op het kentekenbewijs van uw aanhangwagen. Ga niet uit van het gewicht dat je op dat moment vervoert)

Theorie

Voor het aanhangwagenrijbewijs hoef je op dit moment nog niet apart theorie examen te doen. Wél moet je tijdens het praktijkexamen, aan de hand van het kentekenbewijs van de auto en het registratiebewijs van de aanhangwagen, een aantal zaken kunnen uitleggen, b.v. welk gewicht je maximaal met je auto mag trekken (zie ook “praktijkexamen”).

Praktijkexamen
Het examen is uit drie delen opgebouwd:

1) Kennis van kenteken- en registratiebewijzen
Aan de hand van het kentekenbewijs van de auto en het registratiebewijs van de aanhangwagen moet je o.a. kunnen vertellen hoe lang, hoe breed en hoe hoog je combinatie is, en hoeveel kilo’s je bijv. met de examenauto mag trekken.

2) Voertuigbeheersing
Eenmaal buiten moet je een kenteken lezen van een auto op ca. 25m. afstand voor de ogentest. Voor het onderdeel voertuigbeheersing moet je een aantal bijzondere verrichtingen kunnen uitvoeren, zoals aan- en afkoppelen, keren met gebruikmaking van een zijweg, recht achteruit rijden (tot een aangegeven punt, bijvoorbeeld tot vlak voor een laaddeur), een halve draai maken, en een hellingproef.

3) Verkeersdeelneming
Tijdens het onderdeel verkeersdeelneming wordt, naast het veilig rijden met de combinatie, vooral gelet zaken die specifiek zijn voor het rijden met een aanhangwagen. Denk hierbij aan inzicht in je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden (zoals je grote dode hoeken, je traagheid en je lengte)

Prijzen

Rijles BE: €50,- (60 minuten)
Examen: €255,-
Examen (her): €255,-